Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.18, godz. 08:34
kontakt
PROMISE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 178 228,00 203 263,00
14,0%
145 657,00
-28,3%
117 366,00
-19,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -410,00 2 555,00
---
-658,00
---
2 355,00
---
Zysk (strata) brutto 132,00 1 484,00
1 024,2%
-3 659,00
---
4 524,00
---
Zysk (strata) netto 164,00 631,00
284,8%
-3 659,00
---
4 524,00
---
Amortyzacja 325,00 407,00
25,2%
387,00
-4,9%
387,00
0,0%
Aktywa 127 579,00 241 617,00
89,4%
190 912,00
-21,0%
189 654,00
-0,7%
Kapitał własny 25 634,00 26 074,00
1,7%
22 606,00
-13,3%
26 939,00
19,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,54 2,59
1,7%
2,24
-13,3%
2,67
19,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,06
293,8%
-0,36
---
0,45
---