Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.24, godz. 13:22
kontakt
PROMISE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 137 720,00 178 228,00
29,4%
203 263,00
14,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 300,00 -410,00
---
2 555,00
---
Zysk (strata) brutto 1 807,00 132,00
-92,7%
1 484,00
1 024,2%
Zysk (strata) netto 1 626,00 164,00
-89,9%
631,00
284,8%
Amortyzacja 369,00 325,00
-11,9%
407,00
25,2%
Aktywa 138 537,00 127 579,00
-7,9%
242 954,00
90,4%
Kapitał własny 25 461,00 25 634,00
0,7%
26 265,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,55 2,54
-0,2%
2,61
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,02
-90,2%
0,06
293,8%