Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:59
kontakt
CCC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 431 800,00 484 200,00
12,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 100,00 17 700,00
59,5%
Zysk (strata) brutto -381 200,00 3 500,00
---
Zysk (strata) netto -396 000,00 15 100,00
---
Amortyzacja 54 100,00 52 800,00
-2,4%
Aktywa 2 537 200,00 2 594 600,00
2,3%
Kapitał własny 1 053 200,00 1 068 300,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,20 19,47
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -7,22 0,28
---