Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 22:22
kontakt
CCC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302021-01-312021-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 484 200,00 0,00
---
374 600,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 700,00 0,00
---
16 000,00
---
Zysk (strata) brutto 3 500,00 0,00
---
-700,00
---
Zysk (strata) netto 15 100,00 0,00
---
-1 400,00
---
Amortyzacja 52 800,00 0,00
---
51 500,00
---
Aktywa 2 594 600,00 2 545 700,00
-1,9%
2 504 700,00
-1,6%
Kapitał własny 1 068 300,00 805 800,00
-24,6%
804 400,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,47 14,69
-24,6%
14,66
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,00
---
-0,03
---