Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 11:18
kontakt
ZYWIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 152 205,00 770 024,00
-33,2%
686 503,00
-10,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 156 613,00 96 982,00
-38,1%
16 979,00
-82,5%
Zysk (strata) brutto 146 026,00 88 660,00
-39,3%
9 369,00
-89,4%
Zysk (strata) netto 121 029,00 69 584,00
-42,5%
7 623,00
-89,0%
Amortyzacja 38 194,00 37 321,00
-2,3%
36 584,00
-2,0%
Aktywa 2 836 562,00 2 513 606,00
-11,4%
2 608 739,00
3,8%
Kapitał własny 266 213,00 177 079,00
-33,5%
192 948,00
9,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,92 17,24
-33,5%
18,78
9,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 11,78 6,78
-42,5%
0,74
-89,0%