Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 10:37
kontakt
ZYWIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 024 619,00 1 152 205,00
12,5%
770 024,00
-33,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 120 591,00 156 613,00
29,9%
96 982,00
-38,1%
Zysk (strata) brutto 115 812,00 146 026,00
26,1%
88 660,00
-39,3%
Zysk (strata) netto 93 875,00 121 029,00
28,9%
69 584,00
-42,5%
Amortyzacja 33 014,00 38 194,00
15,7%
37 321,00
-2,3%
Aktywa 3 000 499,00 2 836 562,00
-5,5%
2 513 606,00
-11,4%
Kapitał własny 138 518,00 266 213,00
92,2%
177 079,00
-33,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,49 25,92
92,2%
17,24
-33,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 9,14 11,78
28,9%
6,78
-42,5%