Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 18:11
kontakt
ARI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 249,00 514,00
106,4%
534,00
3,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -79,00 157,00
---
249,00
58,6%
Zysk (strata) brutto -86,00 150,00
---
240,00
60,0%
Zysk (strata) netto -86,00 150,00
---
240,00
60,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 280,00 1 508,00
17,8%
1 841,00
22,1%
Kapitał własny -1 087,00 -945,00
---
-704,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,04
---
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,01
---
0,01
66,7%