Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 12:00
kontakt
INTM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2,00 28,00
1 300,0%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -30,00 -56,00
---
-594,00
---
Zysk (strata) brutto -32,00 -2 474,00
---
-594,00
---
Zysk (strata) netto -32,00 -2 474,00
---
-594,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 826,00 1 753,00
-54,2%
1 177,00
-32,9%
Kapitał własny 2 635,00 1 681,00
-36,2%
1 087,00
-35,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,05
-36,1%
0,03
-34,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,07
---
-0,02
---