Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 20:33
kontakt
KPPD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 77 554,00 80 645,00
4,0%
86 773,00
7,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 920,00 3 800,00
97,9%
5 351,00
40,8%
Zysk (strata) brutto 1 420,00 3 333,00
134,7%
4 932,00
48,0%
Zysk (strata) netto 1 118,00 2 570,00
129,9%
3 955,00
53,9%
Amortyzacja 3 373,00 3 345,00
-0,8%
3 415,00
2,1%
Aktywa 163 344,00 163 778,00
0,3%
174 477,00
6,5%
Kapitał własny 91 528,00 94 098,00
2,8%
98 053,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 56,42 58,00
2,8%
60,44
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,69 1,58
129,9%
2,44
53,9%