Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.25, godz. 16:56
kontakt
CCS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 49 369,00 51 386,00
4,1%
43 887,00
-14,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 374,00 780,00
-43,2%
743,00
-4,7%
Zysk (strata) brutto 1 306,00 951,00
-27,2%
1 376,00
44,7%
Zysk (strata) netto 1 021,00 880,00
-13,8%
1 241,00
41,0%
Amortyzacja 291,00 286,00
-1,7%
307,00
7,3%
Aktywa 34 958,00 35 265,00
0,9%
42 067,00
19,3%
Kapitał własny 13 151,00 14 031,00
6,7%
15 272,00
8,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,83 0,88
6,6%
0,96
8,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
-14,1%
0,08
41,8%