Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 20:55
kontakt
CCS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 49 375,00 65 813,00
33,3%
48 734,00
-26,0%
53 379,00
9,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 676,00 1 494,00
-10,9%
1 346,00
-9,9%
1 696,00
26,0%
Zysk (strata) brutto 1 446,00 1 176,00
-18,7%
2 067,00
75,8%
1 457,00
-29,5%
Zysk (strata) netto 1 173,00 879,00
-25,1%
1 797,00
104,4%
1 153,00
-35,8%
Amortyzacja 310,00 323,00
4,2%
305,00
-5,6%
309,00
1,3%
Aktywa 36 741,00 47 142,00
28,3%
36 173,00
-23,3%
37 922,00
4,8%
Kapitał własny 15 341,00 16 220,00
5,7%
18 017,00
11,1%
15 515,00
-13,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,96 1,02
5,8%
1,13
11,1%
0,98
-13,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,06
-25,7%
0,11
105,5%
0,07
-35,4%