Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 06:21
kontakt
BRASTER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 116,00 33,00
-71,6%
21,00
-36,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 304,00 -1 512,00
---
-1 608,00
---
Zysk (strata) brutto -2 287,00 -2 007,00
---
-1 608,00
---
Zysk (strata) netto -2 287,00 -2 117,00
---
-1 608,00
---
Amortyzacja 832,00 819,00
-1,6%
819,00
0,0%
Aktywa 45 938,00 45 105,00
-1,8%
44 788,00
-0,7%
Kapitał własny 19 594,00 17 668,00
-9,8%
17 607,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,88 0,79
-9,8%
0,79
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,10
---
-0,07
---