Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 10:35
kontakt
TERMOEXP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 525,00 3 305,00
30,9%
643,00
-80,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 257,00 -136,00
---
-180,00
---
Zysk (strata) brutto 222,00 -141,00
---
-195,00
---
Zysk (strata) netto 98,00 -96,00
---
-178,00
---
Amortyzacja 78,00 77,00
-1,3%
87,00
13,0%
Aktywa 8 084,00 5 376,00
-33,5%
4 963,00
-7,7%
Kapitał własny 1 864,00 1 763,00
-5,4%
1 579,00
-10,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,80 1,70
-5,4%
1,52
-10,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 -0,09
---
-0,17
---