Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 01:31
kontakt
INTERAOLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 36 993,00 36 025,00
-2,6%
24 916,00
-30,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 080,00 2 638,00
-14,4%
-424,00
---
Zysk (strata) brutto 3 694,00 3 104,00
-16,0%
3 959,00
27,5%
Zysk (strata) netto 3 028,00 2 591,00
-14,4%
3 322,00
28,2%
Amortyzacja 66,00 73,00
10,6%
73,00
0,0%
Aktywa 57 261,00 31 880,00
-44,3%
43 496,00
36,4%
Kapitał własny 15 202,00 16 083,00
5,8%
18 549,00
15,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,80
5,8%
0,93
15,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,13
-13,9%
0,17
27,7%