Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.18, godz. 08:46
kontakt
INTERAOLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17 792,00 13 010,00
-26,9%
64 673,00
397,1%
52 855,00
-18,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 138,00 -10 434,00
---
10 727,00
---
6 606,00
-38,4%
Zysk (strata) brutto -2 503,00 145,00
---
6 357,00
4 284,1%
6 668,00
4,9%
Zysk (strata) netto -670,00 -507,00
---
5 294,00
---
5 700,00
7,7%
Amortyzacja 75,00 53,00
-29,3%
78,00
47,2%
43,00
-44,9%
Aktywa 39 269,00 33 579,00
-14,5%
50 181,00
49,4%
55 458,00
10,5%
Kapitał własny 4 258,00 -5 168,00
---
12 308,00
---
20 893,00
69,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,21 -0,26
---
0,62
---
1,04
69,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,02
---
0,26
---
0,28
7,5%