Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.23, godz. 19:51
kontakt
INTERAOLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 26 082,00 36 993,00
41,8%
36 025,00
-2,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 862,00 3 080,00
-36,7%
2 638,00
-14,4%
Zysk (strata) brutto 5 317,00 3 694,00
-30,5%
3 104,00
-16,0%
Zysk (strata) netto 4 636,00 3 028,00
-34,7%
2 591,00
-14,4%
Amortyzacja 66,00 66,00
0,0%
73,00
10,6%
Aktywa 22 278,00 57 261,00
157,0%
31 880,00
-44,3%
Kapitał własny 10 190,00 15 202,00
49,2%
16 083,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,51 0,76
49,0%
0,80
5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,15
-34,9%
0,13
-13,9%