Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.25, godz. 18:46
kontakt
EXAMOBILE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 296,00 248,00
-16,2%
430,00
73,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 173,00 128,00
-26,0%
297,00
132,0%
Zysk (strata) brutto 177,00 129,00
-27,1%
298,00
131,0%
Zysk (strata) netto 160,00 117,00
-26,9%
271,00
131,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 195,00 2 302,00
4,9%
2 606,00
13,2%
Kapitał własny 2 164,00 2 282,00
5,5%
2 572,00
12,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,49 1,57
5,4%
1,77
12,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,08
-26,4%
0,19
130,9%