Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:18
kontakt
EXAMOBILE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 248,00 430,00
73,4%
377,00
-12,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 128,00 297,00
132,0%
244,00
-17,8%
Zysk (strata) brutto 129,00 298,00
131,0%
248,00
-16,8%
Zysk (strata) netto 117,00 271,00
131,6%
224,00
-17,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 302,00 2 606,00
13,2%
2 843,00
9,1%
Kapitał własny 2 282,00 2 572,00
12,7%
2 796,00
8,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,57 1,77
12,8%
1,69
-4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,19
130,9%
0,14
-27,8%