Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:35
kontakt
ALIOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 859 575,00 775 185,00
-9,8%
728 016,00
-6,1%
Przychody z tytułu prowizji 271 805,00 302 499,00
11,3%
296 677,00
-1,9%
Wynik na działalności bankowej 512 239,00 470 942,00
-8,1%
539 771,00
14,6%
Zysk (strata) brutto -640 683,00 157 931,00
---
151 892,00
-3,8%
Zysk (strata) netto -584 973,00 110 309,00
---
86 364,00
-21,7%
Amortyzacja 56 746,00 106 716,00
88,1%
56 267,00
-47,3%
Aktywa 77 160 857,00 77 196 090,00
0,0%
78 263 547,00
1,4%
Kapitał własny 6 468 467,00 6 595 315,00
2,0%
6 655 257,00
0,9%
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00
---
16,33
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 49,55 50,52
2,0%
50,98
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -4,48 0,84
---
0,66
-21,7%