Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 23:01
kontakt
ALIOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody z tytułu odsetek 775 185,00 728 016,00
-6,1%
738 851,00
1,5%
711 032,00
-3,8%
Przychody z tytułu prowizji 302 499,00 296 677,00
-1,9%
283 363,00
-4,5%
311 180,00
9,8%
Wynik na działalności bankowej 470 942,00 539 771,00
14,6%
433 686,00
-19,7%
501 856,00
15,7%
Zysk (strata) brutto 157 931,00 151 892,00
-3,8%
152 852,00
0,6%
168 888,00
10,5%
Zysk (strata) netto 110 309,00 86 364,00
-21,7%
92 245,00
6,8%
105 314,00
14,2%
Amortyzacja 106 716,00 56 267,00
-47,3%
53 481,00
-5,0%
61 241,00
14,5%
Aktywa 77 196 090,00 78 263 547,00
1,4%
79 570 229,00
1,7%
78 797 694,00
-1,0%
Kapitał własny 6 595 315,00 6 655 257,00
0,9%
6 625 144,00
-0,5%
6 642 985,00
0,3%
Współczynnik wypłacalności 0,00 16,33
---
0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 50,52 50,98
0,9%
50,75
-0,5%
50,88
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,66
-21,7%
0,71
6,8%
0,81
14,1%