Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.21, godz. 10:24
kontakt
PROLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 787,00 6 987,00
2,9%
7 848,00
12,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 406,00 180,00
-55,7%
1 093,00
507,2%
Zysk (strata) brutto 398,00 252,00
-36,7%
1 105,00
338,5%
Zysk (strata) netto 351,00 13,00
-96,3%
857,00
6 492,3%
Amortyzacja 136,00 138,00
1,5%
145,00
5,1%
Aktywa 13 895,00 14 099,00
1,5%
15 219,00
7,9%
Kapitał własny 9 731,00 9 605,00
-1,3%
10 462,00
8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,73 9,60
-1,3%
10,46
8,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,01
-96,3%
0,86
6 492,3%