Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.23, godz. 18:50
kontakt
MEDICOBIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 846,00 927,00
9,6%
1 219,00
31,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -86,00 -85,00
---
-297,00
---
Zysk (strata) brutto -90,00 -84,00
---
-589,00
---
Zysk (strata) netto -90,00 -84,00
---
-609,00
---
Amortyzacja 10,00 10,00
0,0%
7,00
-30,0%
Aktywa 1 236,00 1 210,00
-2,1%
396,00
-67,3%
Kapitał własny 475,00 390,00
-17,9%
-229,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,06
-18,6%
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,09
---