Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.23, godz. 19:56
kontakt
SIMTERACT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 114,00 856,00
-23,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 242,00 -6,00
---
Zysk (strata) brutto 231,00 -10,00
---
Zysk (strata) netto 243,00 10,00
-95,9%
Amortyzacja 206,00 214,00
3,9%
Aktywa 2 704,00 7 732,00
185,9%
Kapitał własny 1 977,00 6 357,00
221,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,94 5,19
168,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,01
-96,6%