Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 01:23
kontakt
HUUUGE-S144
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 1 335,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 66,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -42 062,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -42 062,00
---
Amortyzacja 0,00 22,00
---
Aktywa 38 468,00 136 037,00
253,6%
Kapitał własny -152 734,00 127 755,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,09 1,52
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,50
---