Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.18, godz. 12:50
kontakt
HUUUGE-S144
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 1 335,00
---
711,00
-46,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 66,00
---
-1 906,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -42 062,00
---
-1 910,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -42 062,00
---
-1 910,00
---
Amortyzacja 0,00 22,00
---
24,00
9,1%
Aktywa 38 468,00 136 037,00
253,6%
133 377,00
-2,0%
Kapitał własny -152 734,00 127 755,00
---
128 084,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,09 1,52
---
1,52
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,50
---
-0,02
---