Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.29, godz. 07:01
kontakt
HUUUGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 827,00 951,00
15,0%
664,00
-30,2%
682,00
2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -737,00 -408,00
---
-1 171,00
---
-922,00
---
Zysk (strata) brutto -758,00 -403,00
---
-1 196,00
---
-1 026,00
---
Zysk (strata) netto -758,00 -476,00
---
-1 196,00
---
-1 459,00
---
Amortyzacja 24,00 25,00
4,2%
21,00
-16,0%
31,00
47,6%
Aktywa 137 090,00 137 916,00
0,6%
140 719,00
2,0%
123 261,00
-12,4%
Kapitał własny 132 120,00 134 869,00
2,1%
136 029,00
0,9%
119 262,00
-12,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,57 1,60
2,1%
1,62
0,9%
1,42
-12,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,01
---
-0,02
---