Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.21, godz. 12:40
kontakt
BIOMASS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 418,00 177,00
-57,7%
702,00
296,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 168,00 19,00
-88,7%
255,00
1 242,1%
Zysk (strata) brutto 149,00 19,00
-87,2%
233,00
1 126,3%
Zysk (strata) netto 143,00 25,00
-82,5%
233,00
832,0%
Amortyzacja 2,00 0,00
---
3,00
---
Aktywa 29 981,00 28 844,00
-3,8%
28 341,00
-1,7%
Kapitał własny 20 484,00 20 531,00
0,2%
20 764,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,25
0,4%
0,25
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---