Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.15, godz. 06:35
kontakt
BIOMASS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 177,00 702,00
296,6%
3 777,00
438,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19,00 255,00
1 242,1%
379,00
48,6%
Zysk (strata) brutto 19,00 233,00
1 126,3%
272,00
16,7%
Zysk (strata) netto 25,00 233,00
832,0%
244,00
4,7%
Amortyzacja 0,00 3,00
---
2,00
-33,3%
Aktywa 28 844,00 28 341,00
-1,7%
34 189,00
20,6%
Kapitał własny 20 531,00 20 764,00
1,1%
21 008,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,25
1,2%
0,25
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
0,0%