Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 00:20
kontakt
SUNDRAGON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 197,00 27,00
-86,3%
15,00
-44,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14,00 33,00
---
-43,00
---
Zysk (strata) brutto 13 871,00 -16 625,00
---
602,00
---
Zysk (strata) netto 11 232,00 -13 650,00
---
558,00
---
Amortyzacja 9,00 10,00
11,1%
10,00
0,0%
Aktywa 21 906,00 5 994,00
-72,6%
6 675,00
11,4%
Kapitał własny 19 013,00 5 362,00
-71,8%
5 920,00
10,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,71 0,48
-71,8%
0,53
10,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,01 -1,23
---
0,05
---