Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.23, godz. 19:44
kontakt
SOLARINOV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 593,00 642,00
8,3%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 125,00 -692,00
---
-3 203,00
---
Zysk (strata) brutto 111,00 -699,00
---
-3 038,00
---
Zysk (strata) netto 111,00 -699,00
---
-3 038,00
---
Amortyzacja -84,00 11,00
---
98,00
790,9%
Aktywa 7 075,00 4 349,00
-38,5%
17 205,00
295,6%
Kapitał własny 4 424,00 3 725,00
-15,8%
16 694,00
348,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,05
-16,1%
0,07
48,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
-0,01
---