Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 01:20
kontakt
SOLARINOV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 642,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -692,00 -3 203,00
---
-33,00
---
Zysk (strata) brutto -699,00 -3 038,00
---
1 341,00
---
Zysk (strata) netto -699,00 -3 038,00
---
1 341,00
---
Amortyzacja 11,00 98,00
790,9%
0,00
---
Aktywa 4 349,00 17 205,00
295,6%
18 613,00
8,2%
Kapitał własny 3 725,00 16 694,00
348,2%
18 035,00
8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,07
48,9%
0,08
8,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
0,01
---