Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 15:19
kontakt
LABOCANNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 40,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 94,00 272,00
189,4%
-138,00
---
Zysk (strata) brutto 94,00 272,00
189,4%
-147,00
---
Zysk (strata) netto 94,00 165,00
75,5%
-123,00
---
Amortyzacja 17,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 058,00 1 250,00
18,1%
1 658,00
32,6%
Kapitał własny 25,00 142,00
468,0%
19,00
-86,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
533,3%
0,00
-84,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
83,3%
-0,02
---