Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 10:24
kontakt
INCUVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 452,00 437,00
-3,3%
611,00
39,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -488,00 -580,00
---
-238,00
---
Zysk (strata) brutto -491,00 -582,00
---
-240,00
---
Zysk (strata) netto -491,00 -582,00
---
-240,00
---
Amortyzacja 84,00 85,00
1,2%
85,00
0,0%
Aktywa 5 115,00 5 911,00
15,6%
4 406,00
-25,5%
Kapitał własny 4 323,00 4 807,00
11,2%
3 489,00
-27,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,34
11,2%
0,24
-27,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,04
---
-0,02
---