Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.26, godz. 10:44
kontakt
ANSWEAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 90 189,00 146 024,00
61,9%
123 471,00
-15,4%
146 128,00
18,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 973,00 10 011,00
152,0%
5 598,00
-44,1%
7 214,00
28,9%
Zysk (strata) brutto 2 423,00 7 735,00
219,2%
3 870,00
-50,0%
7 455,00
92,6%
Zysk (strata) netto 1 835,00 4 189,00
128,3%
3 039,00
-27,5%
5 718,00
88,2%
Amortyzacja 2 096,00 1 909,00
-8,9%
2 364,00
23,8%
2 466,00
4,3%
Aktywa 220 530,00 242 523,00
10,0%
292 057,00
20,4%
316 175,00
8,3%
Kapitał własny 58 596,00 64 632,00
10,3%
113 220,00
75,2%
120 701,00
6,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,82 4,21
10,3%
6,59
56,4%
7,02
6,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,27
127,5%
0,18
-35,2%
0,33
88,1%