Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 01:15
kontakt
ANSWEAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 90 189,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 3 973,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 2 423,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 1 834,00
---
Amortyzacja 0,00 2 095,00
---
Aktywa 195 765,00 220 530,00
12,7%
Kapitał własny 56 762,00 58 596,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,70 3,82
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,12
---