Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 15:05
kontakt
DETGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 109,00 120,00
10,1%
155,00
29,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -63,00 -222,00
---
-83,00
---
Zysk (strata) brutto -64,00 -223,00
---
-83,00
---
Zysk (strata) netto -64,00 -223,00
---
-83,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 547,00 1 432,00
-7,4%
1 267,00
-11,5%
Kapitał własny 1 537,00 1 315,00
-14,4%
1 232,00
-6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,77 0,66
-14,6%
0,62
-6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,11
---
-0,04
---