Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 20:59
kontakt
FHDOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 995,00 6 780,00
69,7%
1 585,00
-76,6%
2 692,00
69,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 867,00 2 250,00
20,5%
-491,00
---
847,00
---
Zysk (strata) brutto 1 861,00 2 244,00
20,6%
-527,00
---
800,00
---
Zysk (strata) netto 1 861,00 2 244,00
20,6%
-527,00
---
800,00
---
Amortyzacja 29,00 33,00
13,8%
31,00
-6,1%
32,00
3,2%
Aktywa 45 084,00 49 862,00
10,6%
50 521,00
1,3%
53 853,00
6,6%
Kapitał własny 26 692,00 28 936,00
8,4%
28 409,00
-1,8%
29 209,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,32 2,52
8,4%
2,47
-1,8%
2,54
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,20
20,4%
-0,05
---
0,07
---