Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 15:15
kontakt
MILTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -503,00 -91,00
---
-249,00
---
Zysk (strata) brutto -503,00 -91,00
---
-249,00
---
Zysk (strata) netto -503,00 -91,00
---
-249,00
---
Amortyzacja 82,00 167,00
103,7%
106,00
-36,5%
Aktywa 7 076,00 8 361,00
18,2%
7 695,00
-8,0%
Kapitał własny 4 698,00 4 608,00
-1,9%
4 359,00
-5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,30
-2,0%
0,28
-5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,01
---
-0,02
---