Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 10:16
kontakt
P2CHILL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 222,00 205,00
-7,7%
148,00
-27,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -36,00 -57,00
---
-69,00
---
Zysk (strata) brutto -36,00 -57,00
---
-69,00
---
Zysk (strata) netto -36,00 -57,00
---
-69,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 815,00 1 746,00
-3,8%
1 629,00
-6,7%
Kapitał własny 1 804,00 1 675,00
-7,2%
1 606,00
-4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,58
-7,2%
0,56
-4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
-0,02
---