Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 00:44
kontakt
CODEADDIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 303,00 319,00
5,3%
175,00
-45,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19,00 39,00
---
-54,00
---
Zysk (strata) brutto -21,00 41,00
---
-11,00
---
Zysk (strata) netto -21,00 43,00
---
-11,00
---
Amortyzacja 17,00 22,00
29,4%
22,00
0,0%
Aktywa 3 238,00 3 066,00
-5,3%
4 826,00
57,4%
Kapitał własny 2 481,00 2 964,00
19,5%
4 774,00
61,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,93 0,55
-40,5%
0,89
60,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,01
---
-0,00
---