Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 13:22
kontakt
AVATRIX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16,00 -27,00
---
-29,00
---
Zysk (strata) brutto -16,00 -27,00
---
-29,00
---
Zysk (strata) netto -16,00 -27,00
---
-20,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 618,00 597,00
-3,4%
583,00
-2,3%
Kapitał własny 615,00 588,00
-4,4%
568,00
-3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
-4,2%
0,04
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---