Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 23:44
kontakt
AVATRIX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -27,00 -29,00
---
-29,00
---
Zysk (strata) brutto -27,00 -29,00
---
-32,00
---
Zysk (strata) netto -27,00 -20,00
---
-32,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 597,00 583,00
-2,3%
538,00
-7,7%
Kapitał własny 588,00 568,00
-3,4%
536,00
-5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,04
-2,2%
0,04
-6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---