Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 02:55
kontakt
ZEPAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 253 302,00 264 463,00
4,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 174 862,00 -1 740,00
---
Zysk (strata) brutto 37 700,00 2 406,00
-93,6%
Zysk (strata) netto 32 622,00 -2 622,00
---
Amortyzacja 7 731,00 8 163,00
5,6%
Aktywa 1 808 738,00 1 906 805,00
5,4%
Kapitał własny 1 321 008,00 1 318 385,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,99 25,94
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,64 -0,05
---