Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.26, godz. 12:34
kontakt
ZEPAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 264 463,00 1 061 619,00
301,4%
425 367,00
-59,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 740,00 -269 919,00
---
21 483,00
---
Zysk (strata) brutto 2 406,00 -297 630,00
---
22 843,00
---
Zysk (strata) netto -2 622,00 -208 752,00
---
27 808,00
---
Amortyzacja 8 163,00 69 746,00
754,4%
27 584,00
-60,5%
Aktywa 1 906 805,00 2 451 709,00
28,6%
2 579 959,00
5,2%
Kapitał własny 1 318 385,00 1 277 167,00
-3,1%
1 304 975,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,94 25,13
-3,1%
25,68
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -4,11
---
0,55
---