Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.23, godz. 22:43
kontakt
INTELGSOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 248,00 -113,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -43,00 -140,00
---
-34,00
---
Zysk (strata) brutto -43,00 -34,00
---
-35,00
---
Zysk (strata) netto -43,00 -34,00
---
-35,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 668,00 552,00
-17,4%
32 166,00
5 727,2%
Kapitał własny 509,00 475,00
-6,7%
441,00
-7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,22
-6,9%
0,20
-7,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,02
---