Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.24, godz. 00:01
kontakt
INTELGSOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów -113,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -140,00 -34,00
---
-173,00
---
Zysk (strata) brutto -34,00 -35,00
---
-176,00
---
Zysk (strata) netto -34,00 -35,00
---
-176,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 552,00 32 166,00
5 727,2%
31 756,00
-1,3%
Kapitał własny 475,00 441,00
-7,2%
264,00
-40,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,20
-7,4%
0,12
-40,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,08
---