Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.25, godz. 18:32
kontakt
BIOMAXIMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 038,00 20 274,00
188,1%
11 935,00
-41,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 596,00 3 699,00
520,6%
1 342,00
-63,7%
Zysk (strata) brutto 427,00 3 573,00
736,8%
1 357,00
-62,0%
Zysk (strata) netto 405,00 3 025,00
646,9%
1 183,00
-60,9%
Amortyzacja 417,00 464,00
11,3%
475,00
2,4%
Aktywa 43 711,00 49 279,00
12,7%
51 353,00
4,2%
Kapitał własny 17 259,00 22 367,00
29,6%
23 550,00
5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,63 5,31
14,8%
5,59
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,72
565,7%
0,28
-60,9%