Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.25, godz. 18:49
kontakt
IBCPOLSKA
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 608,00 1 583,00
-39,3%
1 583,00
0,0%
2 017,00
27,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -58,00 -122,00
---
-122,00
---
269,00
---
Zysk (strata) brutto -68,00 -127,00
---
-127,00
---
251,00
---
Zysk (strata) netto -68,00 -127,00
---
-127,00
---
251,00
---
Amortyzacja 45,00 42,00
-6,7%
0,00
---
49,00
---
Aktywa 5 633,00 5 549,00
-1,5%
5 549,00
0,0%
5 373,00
-3,2%
Kapitał własny 3 842,00 3 772,00
-1,8%
3 772,00
0,0%
4 078,00
8,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,28 1,25
-1,8%
1,25
0,0%
1,35
8,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,04
---
-0,04
---
0,08
---