Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 08:57
kontakt
IBCPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 458,00 458,00
0,0%
992,00
116,6%
1 435,00
44,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -104,00 -104,00
---
-18,00
---
2,00
---
Zysk (strata) brutto -107,00 -107,00
---
-19,00
---
-5,00
---
Zysk (strata) netto -107,00 -107,00
---
-19,00
---
-6,00
---
Amortyzacja 21,00 0,00
---
21,00
---
22,00
4,8%
Aktywa 5 549,00 5 549,00
0,0%
5 493,00
-1,0%
4 927,00
-10,3%
Kapitał własny 3 772,00 3 772,00
0,0%
3 753,00
-0,5%
3 746,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,25 1,25
0,0%
1,25
-0,5%
1,24
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,04
---
-0,01
---
-0,00
---