Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.21, godz. 10:25
kontakt
COPERNIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 693,00 4 023,00
-14,3%
4 394,00
9,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 464,00 439,00
-5,4%
-114,00
---
Zysk (strata) brutto 363,00 723,00
99,2%
-5 542,00
---
Zysk (strata) netto 287,00 695,00
142,2%
-5 569,00
---
Amortyzacja 76,00 69,00
-9,2%
70,00
1,4%
Aktywa 35 381,00 35 143,00
-0,7%
26 093,00
-25,8%
Kapitał własny 14 718,00 15 413,00
4,7%
9 844,00
-36,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,54 14,18
4,7%
9,06
-36,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,64
142,0%
-5,12
---