Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 22:52
kontakt
COPERNIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 901,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -241,00
Zysk (strata) brutto 284,00
Zysk (strata) netto 257,00
Amortyzacja 65,00
Aktywa 13 561,00
Kapitał własny 1 679,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,54
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24