Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 13:03
kontakt
TATRY
Roczne skonsolidowane
 2019-10-312020-10-312021-10-312022-10-31
Przychody ze sprzedaży produktów 126 392,00 110 641,00
-12,5%
63 458,00
-42,6%
131 812,00
107,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 297,00 7 387,00
-48,3%
-23 831,00
---
11 630,00
---
Zysk (strata) brutto -1 254,00 -22 986,00
---
-46 516,00
---
-14 239,00
---
Zysk (strata) netto -1 804,00 -20 208,00
---
-45 717,00
---
-11 361,00
---
Amortyzacja 0,00 27 014,00
---
26 763,00
-0,9%
29 251,00
9,3%
Aktywa 533 858,00 561 927,00
5,3%
556 761,00
-0,9%
574 667,00
3,2%
Kapitał własny 111 640,00 92 164,00
-17,4%
45 565,00
-50,6%
33 653,00
-26,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,41 13,74
-16,3%
6,79
-50,6%
5,02
-26,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,34 -3,01
---
-6,82
---
-1,69
---