Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 20:44
kontakt
TATRY
Kwartalne skonsolidowane
 2022-10-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 574 667,00
Kapitał własny 33 653,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,02
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00