Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 00:54
kontakt
TATRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-10-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 486 423,00
Kapitał własny 108 085,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,12
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00