Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 06:46
kontakt
TATRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 501 309,00
Kapitał własny 133 316,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,88
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00