Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 12:52
kontakt
APIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 568,00 1 681,00
196,0%
1 187,00
-29,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -55,00 142,00
---
6,00
-95,8%
Zysk (strata) brutto -54,00 142,00
---
6,00
-95,8%
Zysk (strata) netto -54,00 142,00
---
6,00
-95,8%
Amortyzacja 34,00 34,00
0,0%
39,00
14,7%
Aktywa 17 214,00 13 911,00
-19,2%
15 495,00
11,4%
Kapitał własny 7 196,00 7 338,00
2,0%
7 344,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
0,0%
0,04
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---