Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 23:06
kontakt
APIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 681,00 1 187,00
-29,4%
1 219,00
2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 142,00 6,00
-95,8%
-24,00
---
Zysk (strata) brutto 142,00 6,00
-95,8%
-24,00
---
Zysk (strata) netto 142,00 6,00
-95,8%
-24,00
---
Amortyzacja 34,00 39,00
14,7%
46,00
17,9%
Aktywa 13 911,00 15 495,00
11,4%
15 118,00
-2,4%
Kapitał własny 7 338,00 7 344,00
0,1%
7 283,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
0,0%
0,04
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---