Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 14:05
kontakt
LETUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 30,00 21,00
-30,0%
25,00
19,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26,00 -1,00
---
11,00
---
Zysk (strata) brutto 26,00 -1,00
---
9,00
---
Zysk (strata) netto 26,00 -1,00
---
9,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 12 910,00 12 914,00
0,0%
14 014,00
8,5%
Kapitał własny 12 015,00 12 026,00
0,1%
12 036,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,19
0,0%
0,19
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---