Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 07:07
kontakt
LETUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 21,00 25,00
19,0%
26,00
4,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1,00 11,00
---
20,00
81,8%
Zysk (strata) brutto -1,00 9,00
---
-6,00
---
Zysk (strata) netto -1,00 9,00
---
-6,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 12 914,00 13 721,00
6,2%
13 696,00
-0,2%
Kapitał własny 12 026,00 11 764,00
-2,2%
11 905,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,18
-2,1%
0,19
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---