Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 20:44
kontakt
TERMOREX
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 36 252,00 63 226,00
74,4%
64 009,00
1,2%
54 323,00
-15,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 774,00 -72,00
---
3 717,00
---
3 376,00
-9,2%
Zysk (strata) brutto 1 225,00 -280,00
---
6 249,00
---
3 912,00
-37,4%
Zysk (strata) netto 862,00 -466,00
---
3 795,00
---
1 718,00
-54,7%
Amortyzacja 655,00 858,00
31,0%
1 027,00
19,7%
1 101,00
7,2%
Aktywa 28 795,00 31 228,00
8,4%
40 193,00
28,7%
49 230,00
22,5%
Kapitał własny 19 048,00 18 170,00
-4,6%
21 975,00
20,9%
24 703,00
12,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,16
-4,8%
0,19
21,3%
0,22
12,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
0,03
---
0,02
-54,5%