Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.22, godz. 12:23
kontakt
TERMOREX
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 36 074,00 28 267,00
-21,6%
23 667,00
-16,3%
15 270,00
-35,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 881,00 -665,00
---
790,00
---
-1 591,00
---
Zysk (strata) brutto 1 474,00 -947,00
---
3 393,00
---
-237,00
---
Zysk (strata) netto 1 110,00 -812,00
---
2 686,00
---
-113,00
---
Amortyzacja 655,00 590,00
-9,9%
611,00
3,6%
635,00
3,9%
Aktywa 28 495,00 23 485,00
-17,6%
28 952,00
23,3%
31 596,00
9,1%
Kapitał własny 18 765,00 17 953,00
-4,3%
20 639,00
15,0%
20 527,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,16
-4,2%
0,18
15,2%
0,18
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,01
---
0,02
---
-0,00
---