Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 18:32
kontakt
TERMOREX
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 34 778,00 27 370,00
-21,3%
13 501,00
-50,7%
32 624,00
141,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 794,00 3 090,00
289,2%
-2 080,00
---
3 782,00
---
Zysk (strata) brutto 754,00 2 983,00
295,6%
-1 750,00
---
4 053,00
---
Zysk (strata) netto 546,00 2 224,00
307,3%
-1 485,00
---
2 400,00
---
Amortyzacja 397,00 507,00
27,7%
533,00
5,1%
565,00
6,0%
Aktywa 45 744,00 43 361,00
-5,2%
36 833,00
-15,1%
48 705,00
32,2%
Kapitał własny 19 181,00 20 402,00
6,4%
21 500,00
5,4%
27 374,00
27,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,18
6,5%
0,19
5,0%
0,24
27,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
300,0%
-0,01
---
0,02
---