Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 16:27
kontakt
TERMOREX
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 820,00 13 184,00
-29,9%
4 599,00
-65,1%
3 915,00
-14,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 406,00 2 866,00
605,9%
-1 436,00
---
-360,00
---
Zysk (strata) brutto 200,00 2 785,00
1 292,5%
-305,00
---
1 433,00
---
Zysk (strata) netto 246,00 2 169,00
781,7%
-205,00
---
1 434,00
---
Amortyzacja 273,00 318,00
16,5%
305,00
-4,1%
300,00
-1,6%
Aktywa 28 983,00 28 834,00
-0,5%
27 573,00
-4,4%
30 088,00
9,1%
Kapitał własny 19 011,00 20 122,00
5,8%
20 434,00
1,6%
21 961,00
7,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,18
6,0%
0,18
1,7%
0,19
7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
850,0%
-0,00
---
0,01
---