Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 01:37
kontakt
TERMOREX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 711,00 5 972,00
120,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -195,00 261,00
---
Zysk (strata) brutto 827,00 366,00
-55,7%
Zysk (strata) netto 831,00 361,00
-56,6%
Amortyzacja 149,00 155,00
4,0%
Aktywa 27 573,00 27 707,00
0,5%
Kapitał własny 20 434,00 20 795,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,18
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-57,1%