Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 05:33
kontakt
TERMOREX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 888,00 2 711,00
43,6%
5 972,00
120,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 241,00 -195,00
---
261,00
---
Zysk (strata) brutto -1 132,00 827,00
---
366,00
-55,7%
Zysk (strata) netto -1 036,00 831,00
---
361,00
-56,6%
Amortyzacja 156,00 149,00
-4,5%
155,00
4,0%
Aktywa 26 910,00 27 573,00
2,5%
27 707,00
0,5%
Kapitał własny 19 603,00 20 434,00
4,2%
20 795,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,18
4,0%
0,18
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,01
---
0,00
-57,1%