Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.26, godz. 11:10
kontakt
TERMOREX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 972,00 4 699,00
-21,3%
2 276,00
-51,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 261,00 -416,00
---
-396,00
---
Zysk (strata) brutto 366,00 -298,00
---
-262,00
---
Zysk (strata) netto 361,00 -269,00
---
-263,00
---
Amortyzacja 155,00 175,00
12,9%
161,00
-8,0%
Aktywa 27 707,00 31 596,00
14,0%
30 869,00
-2,3%
Kapitał własny 20 795,00 20 527,00
-1,3%
20 264,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,18
-1,1%
0,18
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---