Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.21, godz. 00:21
kontakt
PCCEXOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 126 879,00 136 335,00
7,5%
148 093,00
8,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 778,00 13 052,00
-5,3%
11 891,00
-8,9%
Zysk (strata) brutto 11 302,00 11 464,00
1,4%
10 078,00
-12,1%
Zysk (strata) netto 9 042,00 9 126,00
0,9%
8 276,00
-9,3%
Amortyzacja 2 491,00 2 503,00
0,5%
2 488,00
-0,6%
Aktywa 579 865,00 602 775,00
4,0%
620 696,00
3,0%
Kapitał własny 267 739,00 277 172,00
3,5%
285 902,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,55 1,60
3,5%
1,66
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
1,9%
0,05
-9,4%