Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.24, godz. 00:03
kontakt
BIOFACTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 573,00 2 831,00
10,0%
3 122,00
10,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -81,00 9,00
---
449,00
4 888,9%
Zysk (strata) brutto -175,00 -48,00
---
401,00
---
Zysk (strata) netto -175,00 -48,00
---
371,00
---
Amortyzacja 218,00 223,00
2,3%
216,00
-3,1%
Aktywa 13 707,00 13 232,00
-3,5%
13 420,00
1,4%
Kapitał własny 5 252,00 5 204,00
-0,9%
5 575,00
7,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,76 2,74
-0,9%
2,93
7,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,02
---
0,20
---