Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 23:51
kontakt
ADVERTIGO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 843,00 1,00
-99,9%
452,00
45 100,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -397,00 -75,00
---
42,00
---
Zysk (strata) brutto -397,00 -74,00
---
42,00
---
Zysk (strata) netto -361,00 -154,00
---
42,00
---
Amortyzacja 41,00 15,00
-63,4%
0,00
---
Aktywa 3 664,00 3 487,00
-4,8%
3 523,00
1,0%
Kapitał własny 3 606,00 3 452,00
-4,3%
3 495,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,12
-4,1%
0,12
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
0,00
---