Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.27, godz. 09:19
kontakt
PRYMUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 886,00 9 650,00
-39,3%
12 768,00
32,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 254,00 1 239,00
-1,2%
1 685,00
36,0%
Zysk (strata) brutto 633,00 1 496,00
136,3%
2 818,00
88,4%
Zysk (strata) netto 378,00 1 213,00
220,9%
2 412,00
98,8%
Amortyzacja 0,00 16,00
---
15,00
-6,2%
Aktywa 31 603,00 41 422,00
31,1%
39 212,00
-5,3%
Kapitał własny 25 229,00 26 442,00
4,8%
28 855,00
9,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,66 2,78
4,8%
3,04
9,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,13
220,0%
0,25
98,4%