Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 18:29
kontakt
PRYMUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 768,00 10 946,00
-14,3%
11 624,00
6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 685,00 1 172,00
-30,4%
1 211,00
3,3%
Zysk (strata) brutto 2 818,00 765,00
-72,9%
1 208,00
57,9%
Zysk (strata) netto 2 412,00 499,00
-79,3%
944,00
89,2%
Amortyzacja 15,00 20,00
33,3%
17,00
-15,0%
Aktywa 39 212,00 32 400,00
-17,4%
35 256,00
8,8%
Kapitał własny 28 855,00 24 097,00
-16,5%
25 041,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,04 2,54
-16,5%
2,64
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,05
-79,1%
0,10
86,8%