Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 00:39
kontakt
01CYBATON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 412,00 275,00
-33,3%
278,00
1,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -156,00 -703,00
---
153,00
---
Zysk (strata) brutto -156,00 -659,00
---
153,00
---
Zysk (strata) netto -156,00 -659,00
---
153,00
---
Amortyzacja 0,00 13,00
---
0,00
---
Aktywa 93 689,00 122 349,00
30,6%
96 942,00
-20,8%
Kapitał własny 91 662,00 121 958,00
33,1%
94 453,00
-22,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,32 20,38
33,0%
15,79
-22,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,11
---
0,03
---