Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 10:23
kontakt
MADKOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 879,00 8 180,00
67,7%
3 884,00
-52,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -412,00 1 411,00
---
-251,00
---
Zysk (strata) brutto -397,00 1 215,00
---
-254,00
---
Zysk (strata) netto -419,00 773,00
---
-239,00
---
Amortyzacja 485,00 520,00
7,2%
561,00
7,9%
Aktywa 10 686,00 12 976,00
21,4%
12 618,00
-2,8%
Kapitał własny 5 796,00 6 811,00
17,5%
6 399,00
-6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,14 1,34
17,6%
1,26
-6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 0,15
---
-0,05
---